Follow us on Facebook

We Aadmi Jo Waqt Ek Ek Ganta

We Aadmi Jo Waqt Ek Ek Ganta


"We Aadmi Jo Waqt Ek Ek Ganta Yuhi Kharab Karne Ki Himmat Kar Shakata He,
Ushane Jivan Ka Mul Nahi Khoja."

 - Charlse Darvin

No comments:

Powered by Blogger.